ประกาศผลออกแบบลวดลายรถบัสโดยสารไฟฟ้า

กฟผ. ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประกาศผลออกแบบลวดลายรถบัสโดยสารไฟฟ้า (EV BUS) ของโครงการสมาร์ทกริด กฟผ. 

กฟผ. ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศผลรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบลวดลายรถบัสโดยสารไฟฟ้า (EV BUS) ของโครงการสมาร์ทกริด กฟผ. เตรียมอวดโฉมให้บริการประชาชน และนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมจัดงานประกาศผลรางวัลใน “กิจกรรมประกวดออกแบบลวดลายรถโดยสารไฟฟ้า (EV BUS)

โครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวด พร้อมด้วย นางสังวาล มัลลานู พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอนุศักดิ์ จันทคราม หัวหน้าโครงการพัฒนาโครงการนำร่องสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะกรรมการตัดสิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ สวนหมอกคำรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวออกแบบวันนี้

นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และมีวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมที่สวยงามเป็นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ วันนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำลังพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และเน้นพัฒนาอย่างยั่งยืน เดินหน้าสู่เมืองท่องเที่ยวสีเขียว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และ กฟผ. ขับเคลื่อนโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนขึ้น ผ่านยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ SMART SYSTEM SMART ENERGY SMART LEARNING และ SMART CITY ด้วยเทคโนโลยีไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อให้เมืองแม่ฮ่องสอนของเราเติบโตไปอย่างยั่งยืน

ด้าน นายอนุศักดิ์ จันทคราม เปิดเผยว่า กิจกรรมประกวดออกแบบลวดลายรถบัสโดยสารไฟฟ้า (EV BUS) ในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ผลงานออกแบบลวดลายสติ๊กเกอร์ติดรถบัสโดยสารไฟฟ้า ซึ่งเป็นสื่อที่จะสะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะให้บริการประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนักท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวแม่ฮ่องสอน และการท่องเที่ยวสีเขียวควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

สำหรับผู้ได้รับรางวัลประกวดออกแบบลวดลายรถบัสโดยสารไฟฟ้า รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายเศคาริยาห์ ฤทธิ์นรกานต์ รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ นายศุภกฤต ชวาลจำเนียรวงค์ รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย นายยศ ธูปทองดี และนางสาวสุกัลยา มะโนเสาร์ รับเงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร โดย กฟผ. จะนำผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ไปปรับใช้เป็นลวดลายสำหรับรถบัสโดยสารไฟฟ้า (EV BUS) จำนวน 2 คัน โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ภายในปี 2565 นี้